src="https://www.facebook.com/tr?id=1066783770003002&ev=PageView&noscript=1" />

 

 

HEOS - zasilanie

HEOS 1 HS2

Pobór energii
Port sieciowyTryb GotowościTryb Czuwania
Ethernet3.5W0.3W*
WiFi4.1W0.3W*
Bluetooth4.1W0.3W*
USB4.5W0.3W*
Wszystkie porty4.5W0.3W*
Domyślny czas do wejścia w tryb
Port sieciowyTryb Gotowości (QSM)Tryb Czuwania
Ethernet20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
WiFi20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Bluetooth20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po rozłączeniu polączenia Bluetooth60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
USB20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po zatrzymaniu odtwarzania na końcu kolejki60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Wszystkie porty20 minut braku odtwarzania, brak kolejki, brak interakcji, brak podłączonego kabla AUX i brak aktywności sieciowej po rozłączeniu połączenia Bluetooth60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego

Aby dezaktywować port sieci bezprzewodowej: nawiąż połączenie Ethernet, przejdź do Ustawienia> Moje urządzenia> wybierz urządzenie> Zaawansowane> ustaw opcję Wireless Power Saving na WŁ. Aby ponownie aktywować port sieci bezprzewodowej, ustaw opcję Wireless Power Saving na OFF.
*To urządzenie HEOS nie może być kontrolowane ani obsługiwane bez połączenia ze wskazanym portem sieciowym, dlatego tryby sieciowe lub czuwania są nieodpowiednie dla zamierzonego wykorzystania tego portu.

HEOS 3 HS2

Pobór energii
Port sieciowyTryb GotowościTryb Czuwania
Ethernet3.7W0.3W*
WiFi3.9W0.3W*
Bluetooth3.9W0.3W*
USB4.3W0.3W*
Wszystkie porty4.3W0.3W*
Domyślny czas do wejścia w tryb
Port sieciowyTryb Gotowości (QSM)Tryb Czuwania
Ethernet20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
WiFi20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Bluetooth20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po rozłączeniu polączenia Bluetooth60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
USB20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po zatrzymaniu odtwarzania na końcu kolejki60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Wszystkie porty20 minut braku odtwarzania, brak kolejki, brak interakcji, brak podłączonego kabla AUX i brak aktywności sieciowej po rozłączeniu połączenia Bluetooth60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego

Aby dezaktywować port sieci bezprzewodowej: nawiąż połączenie Ethernet, przejdź do Ustawienia> Moje urządzenia> wybierz urządzenie> Zaawansowane> ustaw opcję Wireless Power Saving na WŁ. Aby ponownie aktywować port sieci bezprzewodowej, ustaw opcję Wireless Power Saving na OFF.
*To urządzenie HEOS nie może być kontrolowane ani obsługiwane bez połączenia ze wskazanym portem sieciowym, dlatego tryby sieciowe lub czuwania są nieodpowiednie dla zamierzonego wykorzystania tego portu.

HEOS 5 HS2

Pobór energii
Port sieciowyTryb GotowościTryb Czuwania
Ethernet3.5W0.3W*
WiFi5.0W0.3W*
Bluetooth5.1W0.3W*
USB5.4W0.3W*
Wszystkie porty5.4W0.3W*
Domyślny czas do wejścia w tryb
Port sieciowyTryb Gotowości (QSM)Tryb Czuwania
Ethernet20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
WiFi20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Bluetooth20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po rozłączeniu polączenia Bluetooth60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
USB20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po zatrzymaniu odtwarzania na końcu kolejki60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Wszystkie porty20 minut braku odtwarzania, brak kolejki, brak interakcji, brak podłączonego kabla AUX i brak aktywności sieciowej po rozłączeniu połączenia Bluetooth60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego

Aby dezaktywować port sieci bezprzewodowej: nawiąż połączenie Ethernet, przejdź do Ustawienia> Moje urządzenia> wybierz urządzenie> Zaawansowane> ustaw opcję Wireless Power Saving na WŁ. Aby ponownie aktywować port sieci bezprzewodowej, ustaw opcję Wireless Power Saving na OFF.
*To urządzenie HEOS nie może być kontrolowane ani obsługiwane bez połączenia ze wskazanym portem sieciowym, dlatego tryby sieciowe lub czuwania są nieodpowiednie dla zamierzonego wykorzystania tego portu.

HEOS 7 HS2

Pobór energii
Port sieciowyTryb GotowościTryb Czuwania
Ethernet3.9W0.3W*
WiFi5.6W0.3W*
Bluetooth5.4W0.3W*
USB5.9W0.3W*
Wszystkie porty5.9W0.3W*
Domyślny czas do wejścia w tryb
Port sieciowyTryb Gotowości (QSM)Tryb Czuwania
Ethernet20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
WiFi20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Bluetooth20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po rozłączeniu polączenia Bluetooth60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
USB20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po zatrzymaniu odtwarzania na końcu kolejki60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Wszystkie porty20 minut braku odtwarzania, brak kolejki, brak interakcji, brak podłączonego kabla AUX i brak aktywności sieciowej po rozłączeniu połączenia Bluetooth60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego

Aby dezaktywować port sieci bezprzewodowej: nawiąż połączenie Ethernet, przejdź do Ustawienia> Moje urządzenia> wybierz urządzenie> Zaawansowane> ustaw opcję Wireless Power Saving na WŁ. Aby ponownie aktywować port sieci bezprzewodowej, ustaw opcję Wireless Power Saving na OFF.
*To urządzenie HEOS nie może być kontrolowane ani obsługiwane bez połączenia ze wskazanym portem sieciowym, dlatego tryby sieciowe lub czuwania są nieodpowiednie dla zamierzonego wykorzystania tego portu.

HEOS Amp HS2

Pobór energii
Port sieciowyTryb GotowościTryb Czuwania
Ethernet3.5W0.3W*
WiFi4.1W0.3W*
Bluetooth3.8W0.3W*
USB4.2W0.3W*
Wszystkie porty4.4W0.3W*
Domyślny czas do wejścia w tryb
Port sieciowyTryb Gotowości (QSM)Tryb Czuwania
Ethernet20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
WiFi20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Bluetooth20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po rozłączeniu polączenia Bluetooth60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
USB20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po zatrzymaniu odtwarzania na końcu kolejki60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Wszystkie porty20 minut braku odtwarzania, brak kolejki, brak interakcji, brak podłączonego kabla AUX i brak aktywności sieciowej po rozłączeniu połączenia Bluetooth60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego

Aby dezaktywować port sieci bezprzewodowej: nawiąż połączenie Ethernet, przejdź do Ustawienia> Moje urządzenia> wybierz urządzenie> Zaawansowane> ustaw opcję Wireless Power Saving na WŁ. Aby ponownie aktywować port sieci bezprzewodowej, ustaw opcję Wireless Power Saving na OFF.
*To urządzenie HEOS nie może być kontrolowane ani obsługiwane bez połączenia ze wskazanym portem sieciowym, dlatego tryby sieciowe lub czuwania są nieodpowiednie dla zamierzonego wykorzystania tego portu.

HEOS HomeCinema

Pobór energii
Soundbar

Port sieciowyTryb GotowościTryb Czuwania
Ethernet4.8W0.49W*
WiFi4.3W0.49W*
BluetoothBRAKBRAK
USB5.7W0.49W*
WEJŚCIE HDMI4.8W0.49W*
WYJŚCIE HDMI (ARC)5.2W0.49W*
OPT4.0W0.49W*
COAX3.9W0.49W*
Wszystkie porty5.9W0.49W*
Domyślny czas do wejścia w tryb
Soundbar

Port sieciowyTryb Gotowości (QSM)Tryb Czuwania
Ethernet20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
WiFi20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
BluetoothBRAKBRAK
USB20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po zatrzymaniu odtwarzania na końcu kolejki60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
WEJŚCIE HDMI20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po przejściu urządzenia HDMI i telewizora w tryb gotowości60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia HDMI i bez połączenia sieciowego
WYJŚCIE HDMI (ARC)20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po przełączeniu telewizora w tryb czuwania60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia HDMI i bez połączenia sieciowego
OPT20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po przejściu urządzenia OPT w stan czuwania60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
COAX20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po przełączeniu urządzenia COAX w tryb gotowości60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Wszystkie porty20 minut braku odtwarzania, brak kolejki, brak interakcji, brak podłączonego kabla AUX i brak aktywności sieciowej po przejściu podłączonych urządzeń w tryb gotowości60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia HDMI i bez połączenia sieciowego
Subwoofer

Port sieciowyTryb GotowościTryb Czuwania
Bezprzewodowy0.76W-
Subwoofer

Port sieciowyTryb Gotowości (QSM)Tryb Czuwania
Bezprzewodowy10 sekund po przejściu soundbaru w Tryb Gotowości (TG) lub Tryb Czuwania-

Aby dezaktywować port sieci bezprzewodowej: nawiąż połączenie Ethernet, przejdź do Ustawienia> Moje urządzenia> wybierz urządzenie> Zaawansowane> ustaw opcję Wireless Power Saving na WŁ. Aby ponownie aktywować port sieci bezprzewodowej, ustaw opcję Wireless Power Saving na OFF.
*To urządzenie HEOS nie może być kontrolowane ani obsługiwane bez połączenia ze wskazanym portem sieciowym, dlatego tryby sieciowe lub czuwania są nieodpowiednie dla zamierzonego wykorzystania tego portu.

HEOS AVR

Pobór energii
Port sieciowyTryb GotowościTryb Czuwania
Ethernet4.2W0.4W*
WiFi4.5W0.4W*
Bluetooth4.3W0.4W*
USB4.8W0.4W*
WEJŚCIE HDMI4.6W0.4W*
WYJŚCIE HDMI (ARC)4.5W0.4W*
OPT4.3W0.4W*
COAX4.3W0.4W*
Wszystkie porty5.6W0.4W*
Domyślny czas do wejścia w tryb
Port sieciowyTryb Gotowości (QSM)Tryb Czuwania
Ethernet20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
WiFi20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Bluetooth20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po rozłączeniu polączenia Bluetooth60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
USB20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po zatrzymaniu odtwarzania na końcu kolejki60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
WEJŚCIE HDMI20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po przejściu urządzenia HDMI i telewizora w tryb gotowości60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia HDMI i bez połączenia sieciowego
WYJŚCIE HDMI (ARC)20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po przełączeniu telewizora w tryb czuwania60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia HDMI i bez połączenia sieciowego
OPT20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po przejściu urządzenia OPT w stan czuwania60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
COAX20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po przełączeniu urządzenia COAX w tryb gotowości60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Wszystkie porty20 minut braku odtwarzania, brak kolejki, brak interakcji, brak podłączonego kabla AUX i brak aktywności sieci po rozłączeniu połączenia Bluetooth i przejściu podłączonych urządzeń w tryb gotowości60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia HDMI i bez połączenia sieciowego

Aby dezaktywować port sieci bezprzewodowej: nawiąż połączenie Ethernet, przejdź do Ustawienia> Moje urządzenia> wybierz urządzenie> Zaawansowane> ustaw opcję Wireless Power Saving na WŁ. Aby ponownie aktywować port sieci bezprzewodowej, ustaw opcję Wireless Power Saving na OFF.
*To urządzenie HEOS nie może być kontrolowane ani obsługiwane bez połączenia ze wskazanym portem sieciowym, dlatego tryby sieciowe lub czuwania są nieodpowiednie dla zamierzonego wykorzystania tego portu.

HEOS BAR

Pobór energii
Port sieciowyTryb GotowościTryb Czuwania
Ethernet3.7W0.4W*
WiFi4.9W0.4W*
Bluetooth3.7W0.4W*
USB4.1W0.4W*
WEJŚCIE HDMI4.3W0.4W*
WYJŚCIE HDMI (ARC)3.8W0.4W*
OPT3.8W0.4W*
COAX3.8W0.4W*
Wszystkie porty5.9W0.4W*
Domyślny czas do wejścia w tryb
Port sieciowyTryb Gotowości (QSM)Tryb Czuwania
Ethernet20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
WiFi20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Bluetooth20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po rozłączeniu polączenia Bluetooth60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
USB20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po zatrzymaniu odtwarzania na końcu kolejki60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
WEJŚCIE HDMI20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po przejściu urządzenia HDMI i telewizora w tryb gotowości60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia HDMI i bez połączenia sieciowego
WYJŚCIE HDMI (ARC)20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po przełączeniu telewizora w tryb czuwania60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia HDMI i bez połączenia sieciowego
OPT20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po przejściu urządzenia OPT w stan czuwania60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
COAX20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po przełączeniu urządzenia COAX w tryb gotowości60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Wszystkie porty20 minut braku odtwarzania, brak kolejki, brak interakcji, brak podłączonego kabla AUX i brak aktywności sieci po rozłączeniu połączenia Bluetooth i przejściu podłączonych urządzeń w tryb gotowości60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia HDMI i bez połączenia sieciowego

Aby dezaktywować port sieci bezprzewodowej: nawiąż połączenie Ethernet, przejdź do Ustawienia> Moje urządzenia> wybierz urządzenie> Zaawansowane> ustaw opcję Wireless Power Saving na WŁ. Aby ponownie aktywować port sieci bezprzewodowej, ustaw opcję Wireless Power Saving na OFF.
*To urządzenie HEOS nie może być kontrolowane ani obsługiwane bez połączenia ze wskazanym portem sieciowym, dlatego tryby sieciowe lub czuwania są nieodpowiednie dla zamierzonego wykorzystania tego portu.

HEOS SUBWOOFER

Pobór energii
Port sieciowyTryb GotowościTryb Czuwania
Ethernet2.9W0.3W*
WiFi3.4W0.3W*
BluetoothBRAKBRAK
USB3.7W0.3W*
Wszystkie porty4.0W0.3W*
Domyślny czas do wejścia w tryb
Port sieciowyTryb Gotowości (QSM)Tryb Czuwania
Ethernet20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
WiFi20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
BluetoothBRAKBRAK
USB20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po zatrzymaniu odtwarzania na końcu kolejki60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Wszystkie porty20 minut braku odtwarzania, brak kolejki, brak interakcji, brak podłączonego kabla AUX i brak aktywności sieciowej60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego

Aby dezaktywować port sieci bezprzewodowej: nawiąż połączenie Ethernet, przejdź do Ustawienia> Moje urządzenia> wybierz urządzenie> Zaawansowane> ustaw opcję Wireless Power Saving na WŁ. Aby ponownie aktywować port sieci bezprzewodowej, ustaw opcję Wireless Power Saving na OFF.
*To urządzenie HEOS nie może być kontrolowane ani obsługiwane bez połączenia ze wskazanym portem sieciowym, dlatego tryby sieciowe lub czuwania są nieodpowiednie dla zamierzonego wykorzystania tego portu.

HEOS DRIVE HS2

Pobór energii
Port sieciowyTryb GotowościTryb Czuwania
Ethernet28.6W0.3W*
BluetoothBRAKBRAK
USB29.0W0.3W*
Wszystkie porty30.7W0.3W*
Domyślny czas do wejścia w tryb
Port sieciowyTryb Gotowości (QSM)Tryb Czuwania
Ethernet20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
BluetoothBRAKBRAK
USB20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po zatrzymaniu odtwarzania na końcu kolejki60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Wszystkie porty20 minut bez odtwarzania, bez kolejki, bez interakcji i bez aktywności sieciowej60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego

*To urządzenie HEOS nie może być kontrolowane ani obsługiwane bez połączenia ze wskazanym portem sieciowym, dlatego tryby sieciowe lub czuwania są nieodpowiednie dla zamierzonego wykorzystania tego portu.
Posiada cztery niezależne moduły sieciowe.
Sekcja wyjściowa wzmacniacza pracuje jako matryca dla czterech niezależnych reprodukcji.
Jest to profesjonalny produkt do instalacji niestandardowych.
Innymi słowy, zamknięcie portu sieciowego, o ile użytkownik to zamierza, nie spełni oczekiwań użytkowania tego produktu. Z tego powodu deklaracja CE nie obejmuje zgodności z punktem 26.

Używamy cookies, aby dać Ci możliwość jak najlepszego korzystania z naszej strony internetowej. Poprzez kontynuację jej używania akceptujesz nasz sposób stosowania cookies. Dowiedz się więcej.